Wat bieden wij aan

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen en zo ervaren dat leren heel leuk kan zijn!”

Praktijk Klim is er voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren en opgroeien. Daarnaast coachen en adviseren we leerkrachten en onderwijsassistenten over didactische ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen. Wij geloven dat naarmate leerlingen zelf meer bepalend zijn in keuzes die samenhangen met hun leergedrag, hun welbevinden verbetert en dus ook hun resultaten op school. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen en zo ervaren dat leren heel leuk kan zijn. Zo kunnen kinderen zelfverzekerd en vol vertrouwen naar school.
Bij Praktijk Klim bieden we ondersteuning bij:

INDIVIDUELE BEGELEIDING – Leerondersteuning:

Deze begeleiding is er op gericht om kinderen te ondersteunen die problemen hebben bij bepaalde vakgebieden.
Regelmatig zien wij dat kinderen baat hebben bij herhaalde uitleg. Als leerkracht ervaren we dat je in een grote groep met kinderen niet elk kind de aandacht kan geven die het nodig heeft. Bij Praktijk Klim krijgen kinderen wél die aandacht. Deze aandacht kan uitgaan naar herhaling, verdieping, uitdaging en/of motivatie: het sluit aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. We bekijken waar jouw kind plezier aan beleeft en maken in overleg – met ouders en indien nodig met school – een plan op maat.
Met de leerondersteuning van Praktijk Klim zorgen we ervoor dat leren een plezierige ervaring blijft of wordt!

INDIVIDUELE BEGELEIDING – Gedrag:

Deze begeleiding is er op gericht om kinderen te ondersteunen die problemen hebben in de omgang met anderen. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, DCD of TOS. Wij geloven dat ieder kind het beste kan groeien als de aandacht gericht is op zijn of haar talenten. Vanuit deze talenten en de krachten van het kind werken we bij Praktijk Klim aan de problemen die ze ondervinden. Voor ieder kind maken we een plan op maat.
Met de individuele begeleiding van Praktijk Klim zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten inzetten!

INDIVIDUELE BEGELEIDING – Training Beter bij de Les:

Beter bij de Les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met hun executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Het gaat bijvoorbeeld om functies als het werkgeheugen, aandacht en concentratie, plannen en controleren en impulscontrole. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode.

De Beter bij de Les training duurt ongeveer 6 weken, waarin (bijna) dagelijks met het kind geoefend wordt. Er wordt meestal onder schooltijd geoefend. We houden tijdens de training nauw contact met de ouders/verzorgers en de leerkracht(en) van het kind.

Door het volgen van de Beter bij de Les training krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen (executief) functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook de werkgeheugencapaciteit getraind.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING:

Wij vinden het heel belangrijk om jouw kind te ondersteunen in zijn sociale en emotionele ontwikkeling. Een kind dat goed in zijn vel zit, leert vaak met meer gemak en plezier!
Bij Praktijk Klim kunnen kinderen terecht voor zowel individuele begeleiding als begeleiding in kleine groepjes.
Met de sociale vaardigheidstraining van Praktijk Klim zorgen we ervoor dat kinderen steviger in hun schoenen staan!

HUISWERKBEGELEIDING:

Het maken van huiswerk vraagt verschillende vaardigheden van kinderen. Bij Praktijk Klim bieden wij didactische hulp op het gewenste vakgebied waar jouw kind hulp bij kan gebruiken. Daarnaast zoeken we samen met je kind naar de beste leerstijl en leren we hoe hij of zij een goede planning kan maken.
Met de huiswerkbegeleiding van Praktijk Klim zorgen we ervoor dat leren een plezierige ervaring blijft of wordt!

BEGELEIDING VOOR ONDERWIJSGEVENDEN:

Soms loop je als leerkracht of onderwijsassistent vast in de begeleiding die je aan kinderen geeft. Praktijk Klim kijkt vanuit een nieuw perspectief naar de kinderen en de begeleiding die ze nodig hebben. We komen met creatieve en werkbare oplossingen en coachen en adviseren leerkrachten en onderwijsassistenten, welke didactische ondersteuningsbehoeften het meest passend zijn voor de leerlingen. Bij Praktijk Klim zorgen we ervoor dat onderwijsgevenden weer vol vertrouwen verder kunnen om hun leerlingen optimaal verder te helpen bij hun ontwikkeling.

Kinderen Leren In Mogelijkheden. Welkom bij Praktijk Klim.
Wil je graag meer weten of kennis maken? Neem dan contact met ons op!